Struktur Organisasi Yayasan Pesantren Maslakul Huda

PEMBINA

KH. Abdul Ghoffarozin

Ketua

HJ. Tutik Nurul Jannah

Anggota

PENGAWAS

H.Hartono

Ketua

H. Ali Shofwan

Anggota

H. dr. Imron Rosyidi

Anggota

H. Ulin Nuha

Anggota

H. Hartono Erza

Anggota

PENGURUS

H. AHMAD MUTAMAKIN

Ketua Umum

H. AHMAD DIMIYATI

Ketua Bidang Pendidikan Formal

H. M AMIRUDIN

Ketua Bidang Pendidikan Diniyah

H. MUMU MUBAROK

Ketua  Bidang Sumber Daya Insani (SDI) dan Pelatihan

H. ZAMZURI

Ketua Bidang Rumah Tangga

H. WAKHRODI

Ketua Bidang Kemasyarakatan, Kerjasama, dan Alumni

H. Dliaul Khaq

Sekretaris Umum

Imam Adzroi

Sekretaris

Hj. Sri Haryani

Bendahara Umum

H. Wardoyo

Bendahara